15 november 2018

VLEW Studiedag 2018 - UCLL campus Proximus (Leuven - Heverlee)

Inschrijven is niet meer mogelijk.
De deadline was t.e.m. vrijdag 09/11 - 20u00.

"Hoe eco is onze economie?"

Hoe brengen we de 5P’s van duurzaam ondernemen en de SDG’s in onze lessen?

In de nieuwe eindtermen en leerplannen zal er meer aandacht gegeven worden aan duurzaam ondernemen en consumeren. Tijdens deze studiedag willen we jullie naast theoretische kaders ook praktische tips geven om zinvol met deze thema’s in de klas aan de slag te gaan.

Blokkeer dus snel uw agenda voor onze jaarlijkse studiedag op 15 november 2018.
Dit jaar zijn we te gast op hogeschool UCLL te Leuven (Heverlee).
UCLL campus Proximus, Gebouw ??, Geldenaaksebaan 335, Leuven (Heverlee).

Het programma van de dag:

09u30-10u00 Onthaal van deelnemers
10u00-12u30 Keynote-lezingen
 • Prof. Brent Bleys (UGent)
  De economische wetenschap is heterodoxer dan vaak wordt aangenomen. Opleidingen focussen sterk op de neoklassieke benadering waarin de mens wordt gezien als iemand die zijn individueel nut maximaliseert door rationele keuzes te maken, en een economie als succesvol wordt bestempeld wanneer ze een hoge groei van het BBP laat optekenen. Ecologische economie is één van de alternatieve stromingen binnen de economische wetenschap die vandaag sterk aan belang wint als gevolg van de toegenomen menselijke impact op onze natuurlijke omgeving (bv. klimaatverandering) en haar kritiek op de toenemende ongelijkheid binnen onze hedendaagse maatschappij. Planetaire grenzen, interdisciplinariteit, rechtvaardigheid en een andere kijk op een waardevol leven staan centraal binnen de ecologische economie. In deze lezing krijgt u een spoedcursus in ecologische economies, een inkijk in de belangrijkste fundamenten van deze alternatieve stroming.
  -> Slides downloaden.

 • Prof. dr. Tom Kuppens (UHasselt)
  De lessen economie in het secundair onderwijs bevatten nog veel oefeningen in korte-termijn-winstmaximalisatie binnen een sterk vereenvoudigde versie van de werkelijkheid. Bovendien komen de traditionele voorbeelden om economische concepten uit te leggen in handboeken en ander didactisch materiaal uit de tijd dat de productie nog erg gericht was op grondstoffen van fossiele oorsprong. Leerkrachten economie kunnen nochtans met relatief eenvoudige ingrepen hun steentje bijdragen om de transitie naar een koolstofarme en circulaire economie te helpen realiseren. Tijdens deze lezing krijgt u inspiratie uit recent opgestarte vakdidactische onderzoeks- en onderwijsinitiatieven m.b.t. duurzaamheid in de economieles aan de UHasselt.
  -> Slides downloaden.
12u30-13u30 Duurzame lunch met mogelijkheid tot bezoek aan standen van uitgeverijen
13u30-14u30 Workshops - Reeks 1
 • Workshop 1: Hoe de wereld voeden in de toekomst? Een blik op actuele marketingtrends die de richting van ons voedingssysteem mee zullen bepalen.
  Sprekers: Sebastiaan Boussauw (Hogeschool UCLL)
  -> Slides downloaden.

  >> Meer info <<

  Sebastiaan Boussauw (°1983) is een marketeer met een passie voor food retail. Na een carriere bij KPMG en AB-Inbev reisde hij door ruraal India en Brazilie waar hij onder de indruk kwam van de negative impact van de globalisering op arme boerengemeenschappen.
  Door zijn academische achtergrond in ontwikkelingseconomie (Master EW KUL 2005) en marketing (MBA EADA 2009) begrijpt hij de potentiele impact van het bedrijfsleven op het beinvloeden van mensenlevens ten goede of ten kwade. Vandaag doceert hij strategische marketing en bedrijfsethiek in de Bachelor Bedrijfsmanagement aan hogeschool UCLL (www.ucll.be). Daarnaast is hij een van 10.000 toegewijde Belgische Oxfam vrijwilligers waar hij zijn expertise inzet voor de ontwikkeling van het Oxfam wereldwinkelnetwerk en Fair Trade voedingsmerk (www.oww.be).
  In deze lezing met ruimte voor debat zal Sebastiaan enkele schokkende inzichten delen in de kwesties van het hedendaagse voedselsysteem, maar tegelijkertijd ook wijzen op hoopvolle innovaties en initiatieven in het domein van de voedingsmarketing aan de hand van actuele trends.


 • Workshop 2: Hoe de SDG’s omzetten in je klaspraktijk?
  Sprekers: Bernadette Meeus – Mieke Van Ingelghem – Arjan van der Star (Hogeschool UCLL)
  -> Slides downloaden.

  >> Meer info <<

  In deze workshop worden 4 kernmethodieken voor “Learning for Sustainable Development Goals” (UNESCO, 2017) geïllustreerd m.b.v. korte concrete oefeningen die in de les economie gebruikt kunnen worden. Een wereldwijd kader van SDG leerresultaten wordt vergeleken met de Vlaamse leerplannen economie op zoek naar mogelijkheden voor authentieke projecten. Een mini oefening in scenario planning wordt aangeboden als voorbeeld van een beeldvormingsactiviteit, een krantenartikel als basis voor een oefening in systeemdenken en een debatoefening over economische modellen als kritische reflectie activiteit.

 • Workshop 3: Duurzaam ondernemen bij Colruyt Group?
  Spreker: Astrid Van Parys - CSR Manager - Colruyt Group
  -> Slides downloaden.

  >> Meer info <<

  Onze wereld is constant in ontwikkeling. Als mensen zijn we blij met de moderne evoluties maar tegelijk vragen wij veel van de wereld. Een te grote keuze, overproductie, schade aan natuurlijke rijkdommen, overvloed en stress. Steeds meer ervaren we de nood om bewuster te leven. We willen de levenskwaliteit hoog houden en tegelijk omgaan met complexiteit.
  Colruyt Group wil actief bouwen aan levenskwaliteit. Met hun producten en diensten bieden ze concrete oplossingen aan voor bestaande en toekomstige complexiteit. Ze doen dit op een gedreven, continue en verantwoorde manier doen met respect voor mens en milieu, vandaag en morgen.

 • Workshop 4: “De Kwetsbare Leider: een verhaal over persoonlijke ontwikkeling, cultuurtransformatie en leiderschap”
  Spreker: Joost Callens - CEO Durabrik
  -> Slides downloaden (ASAP).

  >> Meer info <<

  Joost Callens, 16 juli 1967, gehuwd, vader van 3 zonen, afgestudeerd als licentiaat in de Toegepaste Economische Wetenschappen en in de Vastgoedkunde. Na een 5-tal jaren werkervaring in andere bedrijven, uiteindelijk gestart als bouwadviseur in het familiebedrijf Durabrik. Binnen Durabrik het volledige traject van bouwadviseur over commercieel directeur doorlopen, tot uiteindelijk CEO van de Durabrik Group. Verder ook Past Voorzitter van de Confederatie Bouw Woningbouwers, en lid van verschillende Raden van Bestuur.
  Joost Callens kwam na een persoonlijke ontdekkingstocht te weten wie hij als persoon en als leider écht is en hoe zich dat vertaalt op de werkvloer. Hij beslist daarop het roer om te gooien, wat niet zo evident is aan het stuur van een bedrijf uit de toch wel door vooroordelen getekende bouwsector, met vooral mannelijke energie en een rationele aanpak. Joost omschrijft zijn eigen inspiratie als leider en de ommeslag die daarop volgde als de Durabrik-Camino. Het wordt een boeiende ontdekkingstocht waarin waarden en zorg voor medewerkers centraal komen te staan. Vanuit een authentiek en heel persoonlijk leiderschap samen op weg naar cultuurtransformatie, zelfontwikkeling en waardengedreven ondernemen. Met betrokken medewerkers, die mee helpen zorgen voor tevreden klanten, en zo samen de toekomst succesvol uittekenen.
  Welke rol speelt de persoonlijke binnenkant van een leider in het aansturen van medewerkers en de buitenwereld? Kunnen wij als leiders op een nieuwe manier groeien in ons persoonlijk leiderschap? Joost zet ons op weg.
  • Durabrik is verkozen tot Vlaams HR ambassadeur 2015
  • Joost Callens is verkozen tot CSR-Professional of the Year 2016
  • Joost Callens is CEO van Durabrik Group en auteur van het recent verschenen boek “De kwetsbare leider”.

 • Workshop 5: Duaal leren
  Spreker: Richard Welten en Sven Brouwers – Syntra Limburg
  -> Slides downloaden (ASAP).

  >> Meer info <<

  Duaal leren staat al een aantal jaren hoog op de agenda van de Vlaamse ministers van onderwijs en werk. En met reden. Jaar na jaar blijkt uit de schoolverlaterstudie van de VDAB dat jongeren die in de praktijk een vak hebben geleerd hoog scoren als het gaat om het vinden van werk zelfs in een “laagconjunctuur”. En toch stellen we vast dat het niet bepaald “storm loopt”, terwijl tegelijkertijd in de Oostkantons en bij onze Noorder buren grote aantallen jongeren gebruik maken van deze manier van leren. Tijdens een interactieve workshop willen we ingaan op de vraag wat hiervan de oorzaak zou kunnen zijn. Samen met de deelnemers willen we onderzoeken hoe deze andere manier van leren veel meer dan nu zou kunnen bijdragen aan kwaliteitsvol onderwijs en het terugdringen van de ongekwalificeerde uitstroom.
14u30-14u45 Verplaatsing naar de workshops
14u45-15u45 Workshops - Reeks 2: herhaling van reeks 1
We kijken ernaar uit om je op 15 november 2018 te mogen verwelkomen op onze studiedag!
Inschrijven is niet meer mogelijk.
De deadline was t.e.m. vrijdag 09/11 - 20u00.
2017-11-14

VLEW Studiedag 2017 - UCLL Campus Diepenbeek (Diepenbeek)
'Retail in beweging'

Dagprogramma: >> download << - Presentaties: zie VLEW-Smartschool

Dat de retailwereld in beweging is, hoeven we jullie niet meer te vertellen. Tijdens een vorige studiedag van de VLEW werd een focus gelegd op e-business en e-commerce. Ondanks de populariteit van online shoppen zijn heel wat winkels op zoek naar een nieuwe beleving voor de klanten. Die nieuwe trends willen we u graag meegeven.
"Retail in beweging" is een thema dat gelinkt kan worden aan heel wat leerplannen van het economieonderwijs over de verschillende vakken en onderwijsvormen heen. De studiedag zal u dan ook heel wat nieuwe inzichten geven die u in uw dagelijkse klaspraktijk kan toepassen. We hebben dan ook voor een uitgebreid en divers aanbod gekozen, dat voor leerkrachten op alle niveaus linken heeft met de klaspraktijk.