2018-11-15

VLEW Studiedag 2018 - UCLL Campus Proximus (Leuven - Heverlee)
'Hoe eco is onze economie?'

Dagprogramma: >> download << - Presentaties: zie VLEW-Smartschool

Hoe brengen we de 5P’s van duurzaam ondernemen en de SDG’s in onze lessen?

In de nieuwe eindtermen en leerplannen zal er meer aandacht gegeven worden aan duurzaam ondernemen en consumeren. Tijdens deze studiedag willen we jullie naast theoretische kaders ook praktische tips geven om zinvol met deze thema’s in de klas aan de slag te gaan.
2017-11-14

VLEW Studiedag 2017 - UCLL Campus Diepenbeek (Diepenbeek)
'Retail in beweging'

Dagprogramma: >> download << - Presentaties: zie VLEW-Smartschool

Dat de retailwereld in beweging is, hoeven we jullie niet meer te vertellen. Tijdens een vorige studiedag van de VLEW werd een focus gelegd op e-business en e-commerce. Ondanks de populariteit van online shoppen zijn heel wat winkels op zoek naar een nieuwe beleving voor de klanten. Die nieuwe trends willen we u graag meegeven.
"Retail in beweging" is een thema dat gelinkt kan worden aan heel wat leerplannen van het economieonderwijs over de verschillende vakken en onderwijsvormen heen. De studiedag zal u dan ook heel wat nieuwe inzichten geven die u in uw dagelijkse klaspraktijk kan toepassen. We hebben dan ook voor een uitgebreid en divers aanbod gekozen, dat voor leerkrachten op alle niveaus linken heeft met de klaspraktijk.