image-description  
 • Sander Cornelis

 • Leraar aardrijkskunde, bedrijfseconomie, business support, informatica en coach mini-onderneming
 • Leiepoort campus Sint-Vincentius Deinze
Sander Cornelis
Webmaster

image-description  
 • Anne-Lise Cuypers

 • Pedagogisch begeleider economie en handel
 • Regio Limburg - Antwerpen
Anne-Lise Cuypers
Redacteur MM + Organisator studiedag

image-description  
 • Isabelle De Boer

 • Vakverantwoordelijke economie + medewerker bso-project
 • AHOVOKS Afdeling NARIC en Examencommissie Brussel
Isabelle De Boer
Voorzitter + Redacteur MM

image-description  
 • Johan Fouquaert

 • Pedagogisch begeleider economie en handel
 • Regio Mechelen - Brussel
Johan Fouquaert
Redacteur MM

image-description  
 • Veronique Leuntjens

 • Lerarenopleider
  Docent ondernemerschap
  bij SLO/CVO Het Perspectief
  Lerares economie en coach mini-onderneming
  bij PHTI Gent
  Vakverantw. economie
  bij AHOVOKS afdeling NARIC en de EC Brussel
 • Oprichter deelplatform JoinUs2eat
Veronique Leuntjens
Organisator studiedag en bedrijfsbezoeken

image-description  
 • Mario Marrocoli

 • Leraar economie, office en retail, logistiek, bedrijfsbeheer + stagebegeleider
 • Sint-Augustinusinstituut Bree
Mario Marrocoli
Smartschoolbeheerder + Beheerder sociale media

image-description  
 • Ann Van Dievoet

 • Lerares (bedrijfs)economie
  Don Bosco Groot-Bijgaarden
 • Pedagogisch begeleider economie-SEI
  Regio Mechelen-Brussel en Antwerpen
Ann Van Dievoet
Redacteur MM + Organisator bedrijfsbezoeken

image-description  
 • Karolien Vlayen

 • Docent handel
 • UCLL / Lerarenopleiding UHasselt
Karolien Vlayen
Redacteur MM + Organisator studiedag